Dne 5.3. jsme v družině přivítali výtvarnici paní Ivanu Sikulovou. Děti si vyzkoušely pod jejím vedením různé formy a způsoby kreslení (pravou nebo levou rukou, nohou, poslepu, kreslení dětskou káčou, barevným bublifukem apod.). Výsledné společné dílo můžete vidět na fotkách.

Projektový den v družině byl realizován v rámci projektu Šablony II ZŠ a MŠ Kyjovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015484.