S dětmi ze 4. a 5. ročníku jsme se v rámci vlastivědného učiva přesunuli opět do doby vlády Rudolfa II.. Tentokrát se z nich na chvíli stali  alchymisté tvořící elixír mládí.