Od pondělí 4. 1. 2021 se povoluje osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku.  Vyučování těchto ročníků bude tedy probíhat prezenčně podle daného rozvrhu.
Stále platí povinnost nošení roušek. Děti budou mít nejméně dvě roušky na den. Prosíme rodiče, aby dětem pravidelně roušky vyměňovali a desinfikovali.

Vybavte děti vhodným oblečením na pobyt venku během velké přestávky, některých aktivit ve výuce a družiny.

Školní družina a ranní dohled bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Ve školní jídelně bude od 4. 1. 2021 umožněno stravování pouze dětem, které se vzdělávají prezenčně. Děti, které zůstávají na distanční výuce, jsou automaticky ze stravování odhlášeny. V případě zájmu mohou odebírat oběd do jídlonosičů.

Všem dětem 1. a 2. ročníku jsou obědy přihlášeny – případné odhlášení nahlaste emailem: jidelna@zs-ms-kyjovice.cz

Vzdělávání žáků 3. – 5. ročníku bude probíhat od 4. 1. 2021 opět distančně. Nadále budeme pracovat v Google Classroom. V příloze najdete rozvrh online setkání.

Čtenářský a badatelský klub bude probíhat v obvyklých časech online.

Klub deskových her bude pro děti 1. a 2. ročníku organizován prezenčně, pro děti 3. – 5. ročníku opět online.

ROZVRH ONLINE SETKÁNÍ 3. – 5. ROČNÍKU OD 4. 1. 2021