Vážení rodiče,

podle usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00.00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Škola proto přechází od 14. 10. 2020 na formu distančního vzdělávání. Předškolní vzdělávání zůstává beze změn. Předpokládaný nástup žáků zpět do školy podle výše uvedeného usnesení je 2. 11. 2020.

Podle „Informací pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid–19“ mají žáci možnost odběru obědů v rámci školního stravování v období 15. 10. – 23. 10. 2020.

Ve středu 14. 10. jsou děti z obědů odhlášeny. V případě zájmu o stravování od 15. 10. přihlaste své dítě během středy 14. 10. do 13:00 (kontakt na školní jídelnu: 734 310 093)

Pokud nebudete mít o odběr obědů v období od 15. do 23. 10. zájem, jídlo je automaticky odhlášeno.

Jak bude probíhat distanční výuka:

  • vyučující zasílají rodičům emailem informace, zadání, pracovní listy
  • žáci mají zřízeny účty k přístupu do Google Učebny, kde budou zadány úkoly především žákům 4. a 5. ročníku
  • v určených časech se budou žáci připojovat k videokonferencím v rámci Google Učebny službou Google Meet. (informace o časech a způsobu připojení budou zaslány vyučujícími).

Pokud budete potřebovat vydat potvrzení k žádosti o ošetřovné, napište email: reditelka@zs-ms-kyjovice.cz nebo zavolejte: 734310092.

Děkujeme za spolupráci.

Pedagogové ZŠ Kyjovice