Milí rodiče,

podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9
školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Pokračujeme tedy v distanční výuce. Nadále budeme využívat  Google Classroom a Meet, emaily a Whatsapp (žáci 4. a 5. ročníku). Pokud budete cokoli potřebovat, napište zprávu vyučujícím, zavolejte na telefonní číslo: 734310092.

Od 2. 11. bude školní jídelna opět vydávat obědy pro přihlášené děti. V případě zájmu o odběr obědů  v období uzavření školy volejte na číslo: 734310093.

Blanka Drozdková, ředitelka školy

30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ