Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 Základní škola a Mateřská škola  Kyjovice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Blankou Drozdkovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

Registrační číslo Rozhodnutí
ZŠ 1/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 2/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 3/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 4/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 5/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 6/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 7/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 8/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 9/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 10/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 11/2020 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 12/2020 se odkládá povinná školní docházka

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Kyjovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V Kyjovicích 20. 5. 2020

Mgr. Blanka Drozdková, v.r.

ředitelka školy