Děkujeme našim žákům za krásnou reprezentaci v soutěži „Požární ochrana očima dětí“.