Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 č.j.: ZSAMSKYJ 29/2022

 Základní škola a Mateřská škola Mosty Kyjovice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Blankou Drozdkovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

Registrační číslo Rozhodnutí
ZŠ 1/2022 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 2/2022 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 3/2022 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 4/2022 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 5/2022 je přijat(a) k základnímu vzdělávání

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

V Kyjovicích 21. 4. 2022

Mgr. Blanka Drozdková, v.r.

ředitelka školy