Ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pátek 20. ledna 2023 jeden den ředitelského volna pro žáky školy. Důvodem k vyhlášení jsou závažné organizační a provozní důvody.

Mgr. Blanka Drozdková, ředitelka školy