č.j. ZSAMSKYJ-18/2018

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 Přihlásil (a) jste Vaše dítě k zápisu k povinné školní docházce. Jako ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e) a §183 odst. 1 zákona c. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsem rozhodla takto:

Registrační číslo Rozhodnutí
ZŠ 1/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 2/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 3/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 4/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 5/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 6/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 7/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 8/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 9/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 10/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 11/2018 je přijat(a) k základnímu vzdělávání
ZŠ 12/2018 je odložena školní docházka o jeden rok

od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává

 Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace.

 Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na žádost zákonných zástupců dítěte jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání. Žadatelé byli poučeni o možnosti odkladu školní docházky.

V Kyjovicích 30. 4. 2018                                                        Mgr. Blanka Drozdková, v.r.

ředitelka školy