Vážení rodiče,

z důvodu výskytu Covid – 19 v části školní jídelna jsem nucena na základě nařízení KHS Ostrava přijmout tato opatření:

  1. Provoz mateřské školy se uzavírá od 15. 12. do 20. 12. 2020. V případě, že nedojde k dalšímu výskytu Covid-19 v naší organizaci, bude možné znovu zahájit provoz mateřské školy 21. 12. 2020.
  2. Vzdělávání žáků základní školy bude nadále pokračovat prezenční formou. Žákům nebude od úterý 15. 12. 2020 poskytován oběd ze školní jídelny.

V případě zájmů bude náhradní stravování zajištěno dovážkou obědů do základní školy z Kafrárny Plesná od středy 16. 12. 2020.  Cena dětské porce (bez polévky, 100 g masa + příloha)  –  50 Kč.

Náhradní stravování bude zajištěno pouze při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

—————————————————————————————

Rodiče mateřské školy mají nárok na ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy. Aktuální informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Postup podání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část:

  • nyní již nevydává potvrzení škola, tak jak tomu bylo na jaře, ale vyplňuje rodič dle metodiky a po vyplnění předává svému zaměstnavateli
  • nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ:  https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=818512416
  • tiskopis je číslovaný
  • důležité je si zaznamenat vygenerované číslo žádosti
  • toto číslo slouží pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky
  • na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě

O dalším vývoji situace vás budeme informovat, proto sledujte webové stránky naší školy. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme mnoho trpělivosti a sil v tomto velmi netradičním období.

Blanka Drozdková, ředitelka školy