Vzhledem k velkému množství slámy, které děti donesly před 14. dny do školy, u nás vznikla taková malá dílna produkující různé výrobky ze slámy. Děti jsou velmi šikovné a kreativní, tak se rozhodly sami, co si vytvoří. Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli tvořit venku na školní zahradě, což přispělo k příjemné pracovní atmosféře. Přesunuli jsme se tak trochu do minulosti. Děvčata tvořila a chlapci jim k tomu začali naprosto spontánně zpívat písničky jako je např. Bejvávalo, bejvávalo dobře nebo Rodné údolí. Musím děti velmi pochválit za krásné zakončení týdne:). Tímto bych chtěla poděkovat také všem rodičům, kteří nám zajistili slámu. Byla to radost, pozorovat, jak z tak obyčejného materiálu jako je suchá sláma, baví děti tvořit. A ještě nám stále trochu zbylo…., tak ještě možná děti z nižších ročníků si něco vyrobí:).