Milí rodiče, milé děti,

v pondělí 12 dubna bude zahájena prezenční výuka pro všechny žáky naší školy, a to za těchto podmínek:

  • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve středu (nebo čtvrtek) před zahájením výuky na místě k tomu určeném. Bližší informace k testování najdete zde:  https://testovani.edu.cz/
  • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
  • Informace pro žáky k testování jsou zde:  https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
  • Žáci musí mít během pobytu chráněny dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem

Žáci budou od pondělí 12. dubna automaticky přihlášeni na obědy.

Školní družina bude v týdnu od 12. 4. v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.