Motýly i housenky často s dětmi pozorujeme v parku. Kuklu motýla jsme však ještě nikdy neviděli. Díky „motýlí zahrádce“  jsme měli možnost sledovat vývoj motýlů od housenek přes jejich zakuklení až po vylíhnutí motýlů. Děti měly radost, že se motýlci vylíhli ze všech kukel. Krmily je a když vyrostli, společně jsme je vypustili do přírody.