Naše škola se pravidelně účastní těchto soutěží:

  • Zlatý recitátor – recitační soutěž malotřídních škol
  • Kyjovický slavík – recitační, pěvecká a výtvarná soutěž pořádaná naší školou
  • Atletický pětiboj – sportovní soutěž malotřídních škol
  • Turnaj ve vybíjené – sportovní soutěž pro žáky okolních škol v ZŠ Pustá Polom
  • Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. ročníků
  • Matematický klokan – matematická soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku
  • Zlaté dítě – literární soutěž v rámci projektu Zlatá stuha
  • Malotřídka čte!