Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Projekty

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK VE ZNAMENÍ HELENY SALICHOVÉ
 

Kdo je vlastně Helena Salichová? Tuto otázku jsem sama sobě a dětem ve škole položila během uplynulého školního roku několikrát. V rámci projektu Po stopách Heleny Salichové, který je financován z prostředků Moravskoslezského kraje, jsme několik měsíců poznávali, pátrali a objevovali skutečnosti ze života této významné rodačky z Kyjovic.

helena.jpg

(Helena Salichová se nesmazatelně zapsala do historie slezské lidové tvorby)

Seznamujeme se s Helenou Salichovou

Hned zkraje září jsme začali s dětmi zjišťovat základní informace, které nám měly být nápomocné při dalším pátráním po stopách Heleny Salichové. Vytvořili jsme dotazník, který byl adresován do rodin žáků ZŠ Kyjovice. Zejména rodiče a prarodiče v něm odpovídali na otázky typu: Kde v Kyjovicích bydlela?  Čím se zabývala? Jaké měla povolání? Co malovala? Viděl někdo její obraz? Napsala knihu o Kyjovicích?  Znal jí někdo z vaší rodiny osobně? Dotazník sloužil nejen jako výzkumný prvek k osobě Heleny Salichové, ale dozvěděli jsme se, jaké znalosti mají obyvatelé Kyjovic o této významné osobnosti. 

Fakta ze života Heleny Salichové

Po vyhodnocení odpovědí z dotazníku a po prostudování spousty materiálů se nám podařilo vytvořit časovou osu a nejdůležitější fakta ze života Salichové.

Helena Salichová se narodila r. 1895 v Kyjovicích na Opavsku a byla to významná slezská grafička, malířka, sběratelka folkloru a spisovatelka. Během 1. světové války učila ve škole v Klimkovicích a v roce 1919 odjela do Prahy studovat Akademii výtvarných umění . Po absolutoriu se natrvalo přestěhovala do Polanky nad Odrou, kde sbírala nejen slezské pohádky a pověsti, ale i písně, kterých nashromáždila kolem patnácti set. Po skončení 2. světové války vytvořila cyklus litografií „Budujeme Slezsko“, který se stal základem programu na obnovu Polanky a okolních vesnic.

Právě na hřbitově v Polance je umístěn náhrobek Salichové a dům, ve kterém žila, je pak označený pamětní deskou. V Klimkovicích byla v muzeu zřízena dokonce Síň Heleny Salichové!

Kam po stopách Salichové? No přece do Klimkovic a Polanky!

Když jsme z materiálů vypátrali, že v Klimkovicích můžeme navštívit Síň Heleny Salichové, a kousek vedle v Polance její náhrobek, neváhali jsme a v říjnu se tam s dětmi vydali. Žáci se tak během příjemně stráveného dopoledne dozvěděli spoustu dalších zajímavostí o slezské lidové tvořitelce.

DSC_0917.JPG

(Pamětní síň Heleny Salichové v klímkovickém muzeu)

Na hřbitově v Polance se nám podařilo oslovit obyvatelku obce, která s námi ráda udělala rozhovor a poskytla další důležité fakta a informace o Heleně Salichové.

DSC_0953.JPG

(Náhrobek Heleny Salichové v Polnace nad Odrou)

Zkoušíme napodobit tvorbu Heleny Salichové!

V listopadu proběhla soutěž o Kyjovický slavík. Děti před rodiči recitovaly, zpívaly písničky a soutěžily o nejlepší výtvarnou práci na motivy lidové tvorby Heleny Salichové. Žáčci první a druhé třídy se snažili ztvárnit dívku v kroji a namalovat kočky, které byly oblíbeným motivem v tvorbě Heleny Salichové. Ti starší z třetího, čtvrtého a pátého ročníku pak kreslili babičky, ilustrovali pohádku o Kvasigroškovi a malovali zátiší z ovoce či kytice. Celá akce se výborně povedla, děti mohly ukázat svůj talent a potěšit svými výkony všechny přítomné.

Velikonoční dílny a březnová beseda s Petrem Pavliňákem

Velikonoční dílny byly inspirované nejen symbolikou tohoto jarního svátku, ale hlavně probíhaly v rámci projektu Po stopách Heleny Salichové. Děti si v rámci velikonočních dílen mohly zkusit vyrobit patchworkové vejce, jarní utěrky, uplést pomlázku či ušít ozdoby z fleecu.

V tomto období nás poctil svojí návštěvou malíř, historik umění a fotograf, PhDr. Petr Pavliňák. Beseda s panem Pavliňákem byla organizována pro širokou veřejnost, a tak nejen děti, ale i rodiče či prarodiče měli příležitost si rozšířit vědomosti o životě, umění a obrazech Heleny Salichové.  

VELIKONOCNI_DILNY_30_3_2015_small.jpg

Blížící se konec školního roku opět s Helenou Salichovou

Děti už jsou sice myšlenkami u moře, nebo jen u zahradního bazénu, ale zvládli jsme i další akce! Projekt o Heleně Salichové pomalu vrcholil a žáci 1. a 2. ročníku si připravili o jejím životě a díle povedenou prezentaci. Pozadu nezůstali ani jejich kamarádi z 3., 4., a 5., ročníků, kteří pro změnu divadelně ztvárnili čtyři příběhy. A kdo ty příběhy napsal? No jasně, že Helena Salichová. Žáci zde měli prostor ukázat své herecké nadání. Na závěr prezentace nám děti zazpívaly písničky, které Helena Salichová sesbírala, některé doprovodili tancem, jiné hudebními nástroji. Myslím si, že se všichni přítomní výborně bavili a užili si spoustu legrace. V budově Obecního úřadu v Kyjovicích pak proběhla vernisáž žáků ZUŠ. V červnu nás čeká ještě jeden výlet. Tentokrát do Opavy, kde navštívíme výstavu Knižní svět Heleny Salichové.

Po_stopach_H_S_small.jpg

Závěrem…

Po celý rok jsme si četli příběhy ze života Heleny Salichové, viděli mnoho jejich obrazů, načerpávali vědomosti a nové poznatky o umění a účastnili se různých kulturních výletů s tématikou Heleny Salichové.  Například v družině děti absolvovaly zábavnou hru Po stopách Heleny Salichové, nebo naši žáčci ověřovali znalosti o Salichové od místních občanů přímo v ulicích Kyjovic. Mimo tento celoroční projekt se žáci dozvěděli spoustu informací o své obci, čímž jsme tak završili vzdělávací program školního roku 2014/2015. Práce to byla mnohdy vyčerpávající, ale ve mně převažují jen pocity a dojmy hezké a můj první školní rok z pozice učitelky hodnotím ve všech směrech jednoznačně pozitivně.

                                                                                              Mgr. Petra Vaňková

Stále ve stopách Heleny Salichové….

Ve školním roce 2015 – 2016 pokračujeme dále ve stopách Heleny Salichové. Hledáme především její příběhy v knihách. Dětem v mateřské škole předčítají babičky stejně, jako kdysi četla malé Helence její chůva, a žáci základní školy zase předčítají příběhy z knih paní Heleny obyvatelům Domova na zámku. Díky osobnosti paní Heleny Salichové máme stále co objevovat.

 

 

ZAHRADA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ - ZAHRADA PRO VŠECHNY
 

Projekt jsme zahájili na podzim v roce 2013. Ze začátku nás provázely komplikace, protože ve stejnou dobu probíhaly na školní budově stavební práce v rámci projektu „Rekonstrukce základní školy – 3. etapa“, které podle původních plánů již měly být hotovy.  Vyučování probíhalo v náhradních prostorech a zahrada byla pro nás nepřístupná. Během podzimních měsíců byly realizovány především aktivity související s vyučováním.  Žáci plánovali budoucí podobu zahrady. V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy pracovali s přírodninami.

Do školní budovy jsme se mohli nastěhovat až 4. listopadu a i v dalších měsících dál pokračovaly stavební práce – zateplování a úprava kanalizace. Díky tomu jsme nemohli zahájit úpravu školní zahrady a na první říjnové brigádě rodičů jsme provedli jen nejnutnější přípravné práce na pozemku, připravili jsme pozemek pro budoucí arboretum a částečně srovnali plochu pro budoucí trávník. Ostatní budovatelské aktivity jsme přesunuli do roku 2014.

listopadu proběhla celoškolní soutěž Kyjovický slavík, která má výtvarnou, recitační a pěveckou část. Výtvarná část byla zaměřena na téma Zahrada. Vítězné soutěžní práce jsou umístěny na chodbách školy.

prosinci proběhly tradiční vánoční dílny, v rámci kterých žáci připravovali vazby z přírodních materiálů. V tomto měsíci jsme s dětmi provedli také kontrolu ptačích budek v nedalekém zámeckém parku (20 ks), které máme pod patronátem.

 Hlavní práce začaly v měsíci březnu. Nechali jsme navézt štěrk a kameny, které rodiče usadili v místě arboreta.  Děti pozemek uhrabaly a vybraly menší kameny před výsadbou trávy a rostlin.

V měsíci březnu byly vysázeny vrbové stavby (vrbová týpí), o které se musely děti v průběhu dalších měsíců intenzivně starat, denně zalévat a později zaplétat vrbové výhonky. V pracovních činnostech a ve školní družině žáci připravovali sazenice k vysázení na záhony.

dubnu děti pod vedením pana Radka Lamra založily malý ovocný sad. Podařilo se nám vysázet  10 ovocných  stromů a keřů.

Začátkem května byly na zahradě umístěny dvě ptačí budky. Jednu z nich osídlily sýkory koňadry a tak mohli žáci pozorovat  život sýkorek zblízka.  V tomto období si žáci připravili zeleninové záhony a vyseli semena hrachu, ředkviček a salátu.

Během května a června jsme za pomoci rodičů s dětmi vysázeli rostliny do malého arboreta a vyseli první část trávníku. Bohužel během dešťů, které následovaly, se část trávníku zničila a my jsme museli postup několikrát opakovat.

květnu jsme uspořádali pro širokou veřejnost celodenní akci nazvanou Příběh zahrady. Dopoledne měli návštěvníci možnost navštívit otevřené vyučování tematicky zaměřené na prostředí zahrady.  Žáci připravili panely s příběhy na téma Zahrada. Odpoledne se konal zábavný pořad, ve kterém děti představily jednotlivé části zahrady a formou malých přednášek veřejnost seznámily s postupem prací. Celá akce byla zakončena prohlídkou zahrady a občerstvením.

červnu děti pod vedením pan ing. Otakara Závalského vyrazily na kontrolu ptačích budek do nedalekého lesního parku a lesa. Současné proběhla beseda o ochraně  a pozorování živočichů žijících na zahradě.

Na konci školního roku proběhl také projektový den – Den zvířat. Děti si přinesly svoje domácí mazlíčky, ke kterým si připravily krátké přednášky o tom, jak se o ně musejí starat. Součástí dne byla také přednáška o chovu některých domácích zvířat (ovce, slepice,..)

červenci byly umístěny další přírodní prvky a to „hotel pro hmyz“ a ježkovník.

V srpnu byl připraven hmatový chodník a vyroben zahradní nábytek.

Děti se účastnily všech prací, které na zahradě probíhaly. Naučily se, jak musí upravit pozemek před setím, jak se sázejí stromy a jak založit trávník. Díky tomu se učily spolupráci ve skupině a zároveň ohleduplnému chování k přírodě.  Díky projektu jsme vybudovali zahradu, která slouží k pozorování života živočichů a rostlin. Při příznivém počasí využíváme zahradu také pro relaxaci o přestávkách nebo družině.

 

 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

 

 

 

 
CHODNÍČKY – SPOLEČNĚ DO PŘÍRODY

V letošním školním roce jsme přijali pozvání ZŠ Žimrovice a zapojili jsme se do projektu Chodníčky – společně do přírody, jehož cílem je prohloubení vzájemné spolupráce malotřídních škol Moravskoslezského kraje a především naučit se kooperativnímu jednání, toleranci a zodpovědnosti za životní prostředí. Plánovanými aktivitami chceme vést děti k hlubšímu pochopení vztahu člověka k přírodě.

1. společné setkání: 21.10. 2010 se setkali žáci ZŠ Žimrovice, ZŠ Olbramice, ZŠ Kyjovice, ZŠ Opava – Vávrovice a ZŠ Mokré Lazce v Žimrovicích, kde měli možnost vyslechnout si poutavou přednášku o životě šelem, především medvědů v Beskydách. Pak se všichni posilnili výborným obědem a vyrazili do místních papíren společnosti Kappa, kde se blíže seznámili s výrobou papíru – lepenky. Fotogalerie: Říjen 

 

 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

V září 2010 jsme se zapojili do projektu ,,Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy a každý z nich vytvořil alespoň jednu záložku pro děti na Slovensku. Naším slovenským partnerem se stala Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážské Více informaci - http://www.npkk.cz   Fotogalerie: Říjen

 

 

NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

V letošním školním roce jsme si jako téma, které nás bude provázet celým školním rokem, zvolili náš kyjovický zámek. Doufáme, že se nám podaří zjistit co nejvíce informací o tom, co prožívali obyvatelé zámků v průběhu staletí.  

 

 

OVOCE DO ŠKOL

Žáci 1.-5.tříd základních škol, mají nárok na  dotované ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky "OVOCE DO ŠKOL". Více informaci – http://www.ovocedoskol.eu 

 

 

ŠKOLNÍ MLÉKO

Více informací - http://www.laktea.cz/skolni_mleko 

 

 

RECYKLOHRANÍ

je školní recyklační program organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. (dále společně jen „Organizátor“), který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, dále jen „školy“. Více informaci – http://www.recyklohrani.cz

 
 
  Design by augs-burg.de & go-vista.de