Hmyzí povídání

Děti se hravou formou dozvěděly z čeho se skládá hmyzí tělo, jak fungují a kde jsou uloženy smysly hmyzu a vyzkoušely si, jak hmyz vidí. Vysvětlily si pojmy larva, kukla, dospělec. Na závěr si s lektorkou vyrobily vážku z přírodnin.

Na návštěvě u žížaly

Téměř všemi smysly žáci poznávali druhy půd. Zahráli si, jak vzniká domov žížaly a jak se žížala na jeho vzniku podílí. Hledali půdní organizmy. Ukázali si, co vše můžeme v půdě najít a jaký má půda význam pro přírodu a život člověka.