Přepnout web

Alchymisté

Publikováno 20.6.2020

S dětmi ze 4. a 5. ročníku jsme se v rámci vlastivědného učiva přesunuli opět do doby vlády Rudolfa II.. Tentokrát se z nich na chvíli stali  alchymisté tvořící elixír […]

Přečíst celé

Vyrábíme Golema

Publikováno 16.6.2020

Ve vlastivědě jsme se s dětmi přesunuli v čase do doby panování Rudolfa II.. K tomuto období se vztahuje také pověst o Golemovi. Děti s nadšením přijaly návrh, vyrobit si […]

Přečíst celé

Výrobky ze slámy- 2. kolo

Publikováno 16.6.2020

Vzhledem k velkému množství slámy, které děti donesly před 14. dny do školy, u nás vznikla taková malá dílna produkující různé výrobky ze slámy. Děti jsou velmi šikovné a kreativní, […]

Přečíst celé

Aktuality

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Publikováno 1.4.2020

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy letos proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to od 1. dubna do 30. dubna 2020. Dokumenty k vyplnění najdete zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ŽÁDOST O ODKLAD, DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁKA Nabízíme vám tyto možnosti, jakým způsobem lze doručit do školy potřebné dokumenty:

  1. do datové schránky školy - ID ctbmeu5
  2. e-mailem s úředně ověřeným podpisem na email: reditelka@zs-ms-kyjovice.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Kyjovice, Kyjovice 101, 747 68
  4. osobním předáním dokumentů (v týdnu od 27. - 30. 4.)
  5. vhozením dokumentů do poštovní schránky školy - hlavní vchod (v týdnu od 27. - 30. 4.)
Zákonný zástupce vypíše a předá:
  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. kopii Rodného listu
Odklad školní docházky: Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, vypíše a škole předá:
  1. Žádost o odklad školní docházky
  2. Doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
  3. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny
V průběhu května vás budeme o přijetí vašeho dítěte informovat na webových stránkách školy zveřejněním seznamu přijatých žáků (pod registračním číslem). Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání zapsaných dětí na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, metodami, učiteli školy, provozem školní družiny a školní jídelny. O datu vás budeme informovat na webových stránkách školy. V případě nejasností se obracejte na ředitelku školy Mgr. Blanku Drozdkovou (telefon 734310092, reditelka@zs-ms-kyjovice.cz)

Zadávání úkolů k domácímu vzdělávání

Publikováno 12.3.2020

Vážení rodiče, vzhledem ke vzniklé situaci budete od příštího týdne, tj. 16.3.2020, informování ohledně úkolů k domácímu studiu prostřednictvím dvou zpráv (emailů). Emaily budou zasílány pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve středu do 15 hodiny. Každý email bude označen např.:  ZPRÁVA1/4.ROČNÍK/16.-20.3.2020 Do odvolání zakládejte, prosím, žákům zaslané pracovní listy do jedné složky. Další úkoly budou vypracovávat do sešitů a pracovních učebnic. Kontrola zadaných úkolů proběhne až po zahájení školní výuky. V případě jakékoliv změny Vás budeme informovat. Děkuji za spolupráci Mgr. Blanka Drozdková ředitelka ZŠ a MŠ Kyjovice

Stravné za měsíc březen

Publikováno 12.3.2020

Vážení rodiče,

stravné za měsíc březen 2020 se bude vybírat společně se stravným za daný měsíc po ukončení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.
Za školní jídelnu
Jana Chmelová
vedoucí školní jídelny

Uzavření ZŠ

Publikováno 10.3.2020

Vážení rodiče,

na základě prohlášení Bezpečnosti rady státu na tiskové konferenci 10. 3. 2020 v 10 hodin bude od středy 11. 3. 2020 naše škola uzavřena.

V současné době bohužel nejsou známy žádné další bližší informace. Jakmile získáme konkrétní údaje z odboru školství kraje či magistrátu, budeme vás okamžitě informovat.

Blanka Drozdková ředitelka ZŠ a MŠ Kyjovice

Kalendář akcí

Zatím nemáme naplánované žádné akce, ale to se brzy změní :)