Složení školské rady

Předseda: Mgr. Simona Havrlantová

Zástupce rodičů: Mgr. Michaela Grygarová

Zástupce zřizovatele: Bc. Vlastimil Kupka