Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony ZŠ a MŠ Kyjovice

Číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007052
Zahájení realizace projektu:                    1. 8. 2017
Ukončení realizace projektu:            31. 7. 2019
Délka realizace:                                  24 měsíců
Výše podpory:                                     489 186 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Šablony MŠ:

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – vzdělávání v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské pregramotnosti

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictví vzájemných návštěv (MŠ)

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ

Šablony ZŠ:

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – vzdělávání v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, inkluze

II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – vzdělávání v rozsahu 80 hodin zaměřené na cizí jazyk, čtenářská gramotnost

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – v rozsahu 8 hodin.

II/3.2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.