Stravné ve školní jídelně k 1. září 2018

podle vyhlášky č. 107/2005Sb.

Mateřská škola:

finanční normativ= platba

dopolední přesnídávka + oběd 30,- Kč
dopolední přesnídávka + oběd – (děti, které dosáhnou 7 let) 31,- Kč
celodenní stravování 36,- Kč
celodenní stravování (děti, které dosáhnou ve škol. roce 7 let) 37,- Kč
Základní škola 1. – 4. ročník  
oběd 27,- Kč
Základní škola 5. ročník  
a děti 4. ročníku, které dosáhnou ve školním roce11-let 29,- Kč
Zaměstnanci základní školy  
finanční normativ na potraviny na 1 oběd 29,- Kč
příspěvek z FKSP 10,- Kč
Platba 19,- Kč