Stravné ve školní jídelně k 1. září 2018

podle vyhlášky č. 107/2005Sb.

Mateřská škola:

finanční normativ= platba

dopolední přesnídávka + oběd 28,- Kč
dopolední přesnídávka + oběd – (děti, které dosáhnou 7 let) 29,- Kč
celodenní stravování 34,- Kč
celodenní stravování (děti, které dosáhnou ve škol. roce 7 let) 35,- Kč
Základní škola 1. – 4. ročník  
oběd 25,- Kč
Základní škola 5. ročník  
a děti 4. ročníku, které dosáhnou ve školním roce11-let 27,- Kč
Zaměstnanci základní školy  
finanční normativ na potraviny na 1 oběd 27,- Kč
příspěvek z FKSP 5,- Kč
Platba 22,- Kč