Stravné ve školní jídelně k 1. září 2016

podle vyhlášky č. 107/2005Sb.

Mateřská škola : finanční normativ = platba

dopolední přesnídávka + oběd                                                                                   26,- Kč

dopolední přesnídávka + oběd – /děti, které dosáhnou 7 let/                             27,-Kč

celodenní stravování                                                                                                     32,- Kč

celodenní stravování /děti, které dosáhnou ve škol. roce 7 let/                          33,- Kč

Základní škola 1. – 4. ročník

oběd                                                                                                                            23,- Kč

Základní škola 5. ročník

/děti 4. ročníku, které dosáhnou ve školním roce11-let/                                       25,-Kč

Zaměstnanci základní školy

finanční normativ na potraviny na 1 oběd                                                              25,- Kč

příspěvek z FKSP                                                                                                          5,- Kč

Platba                                                                                                                        20,- Kč