Číslo účtu pro platbu stravného:
181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

kódy beze jme - září 2022 (1) Zveřejněno: 20.9.2022

101 kody bez jmén - červen 2022 Zveřejněno: 16.6.2022

stravné - kódy bez jmen - květen 2022 Zveřejněno: 19.5.2022

kody stravné bez jmen- duben 2022 Zveřejněno: 18.4.2022

kódy stravné beze jmen - březen 2022 Zveřejněno: 17.3.2022

Kódy stravné únor 2022 Zveřejněno: 18.2.2022

Kódy - stravné prosinec 2021 - KYJOVICE Zveřejněno: 19.12.2021

stravné listopad 2021 Zveřejněno: 18.11.2021

stravné - kódy říjen 2021 Zveřejněno: 19.10.2021

Přihláška ke stravování Zveřejněno: 15.9.2020