Mgr. Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

Mgr. Michaela Přindišová

třídní učitelka

Mgr. Petra Vaňková

třídní učitelka

Mgr. Magdaléna Krayzlová

třídní učitelka, vychovatelka ve školní družině

Adéla Količová

vychovatelka ve školní družině

Tereza Volná

asistentka pedagoga

Eva Rašková

školnice

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Jana Kudelová

kuchařka