Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

reditelka@zs-ms-kyjovice.cz, skola@zs-ms-kyjovice.cz

Jana Bridziková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

jana.bridzikova@zs-ms-kyjovice.cz

Kateřina Zhánělová

třídní učitelka 3. ročníku

katerina.zhanelova@zs-ms-kyjovice.cz

Andrea Tejzrová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

andrea.tejzrova@zs-ms-kyjovice.cz

 Jarmila Němcová

vychovatelka ve školní družině, učitelka 1. stupně

jarmila.nemcova@zs-ms-kyjovice.cz

Dominika Kačírková

vychovatelka ve školení družině

Eva Rašková

školnice

Jana Havrlantová

uklízečka, pomocnice v kuchyni

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Vladimíra Zemánková

kuchařka

 

JUDr. Michaela Neumahr

e-mail: michaela@neumahr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů