Mgr. Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

Mgr. Michaela Přindišová

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

Mgr. Petra Vaňková

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Magdaléna Krayzlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Andrea Tejzrová

vychovatelka ve školní družině

Mgr. Andrea Tejzrová

asistentka pedagoga

Eva Rašková

školnice

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Jana Kudelová

kuchařka