Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

reditelka@zs-ms-kyjovice.cz, skola@zs-ms-kyjovice.cz

Jana Bridziková

třídní učitelka 1. ročníku

jana.bridzikova@zs-ms-kyjovice.cz

Jarmila Němcová

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

jarmila.nemcova@zs-ms-kyjovice.cz

Monika Pavlínková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

monika.pavlinkova@zs-ms-kyjovice.cz

Andrea Bastová

učitelka 1. stupně

andrea.bastova@zs-ms-kyjovice.cz

 Michaela Tichá

vychovatelka ve školní družině, učitelka 1. stupně

michaela.ticha@zs-ms-kyjovice.cz

Barbora Rychtářová

asistent pedagoga

barbora.rychtarova@zs-ms-kyjovice.cz

Eva Rašková

školnice

Jana Havrlantová

uklízečka, pomocnice v kuchyni

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Vladimíra Zemánková

kuchařka

 

JUDr. Michaela Neumahr

e-mail: michaela@neumahr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů