Mgr. Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

Mgr. Simona Havrlantová

třídní učitelka

Mgr. Petra Vaňková

třídní učitelka

Mgr. Magdaléna Krayzlová

učitelka hudební výchovy, vychovatelka ve školní družině

Eva Rašková

školnice

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Jana Kudelová

kuchařka