Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

reditelka@zs-ms-kyjovice.cz, skola@zs-ms-kyjovice.cz

Jana Bridziková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

jana.bridzikova@zs-ms-kyjovice.cz

Iva Bartoňková

učitelka 1. stupně

iva.bartonkova@zs-ms-kyjovice.cz

Monika Pavlínková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

monika.pavlinkova@zs-ms-kyjovice.cz

Veronika Matyášková

třídní učitelka 3. ročníku

veronika.matyaskova@zs-ms-kyjovice.cz

 Michaela Tichá

vychovatelka ve školní družině, učitelka 1. stupně

michaela.ticha@zs-ms-kyjovice.cz

Barbora Knapiková

asistent pedagoga

barbora.knapikova@zs-ms-kyjovice.cz

Barbora Rychtářová

asistent pedagoga

barbora.rychtarova@zs-ms-kyjovice.cz

Eva Rašková

školnice

Jana Havrlantová

uklízečka, pomocnice v kuchyni

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

Vladimíra Zemánková

kuchařka

 

JUDr. Michaela Neumahr

e-mail: michaela@neumahr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů