Blanka Drozdková

ředitelka základní a mateřské školy

 

Jana Bridziková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

 

Michaela Fistrová

třídní učitelka 3. ročníku

 

Andrea Tejzrová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

 

Hana Krayzlová, Renáta Mojzsyšová, Jarmila Němcová

vychovatelka ve školní družině

 

Eva Rašková, Jana Havrlantová

školnice

 

Jana Chmelová

vedoucí školní jídelny

 

Vladimíra Zemánková

kuchařka

 

Mgr. Michaela Neumahr

e-mail: michaela@neumahr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů