Týdenní plány zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce. Kromě povinných úkolů nabízejí žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost. Plány obsahují další aktuální informace pro žáky i rodiče. Plány dostávají děti a rodiče v papírové podobě či elektronické podobě každé pondělí.