Jsme malotřídní základní školou. Najdete nás  mezi městy Ostrava a Opava. V současné době vyučujeme ve dvou třídách žáky 1. – 5. ročníku. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Korálek ke korálku skládáme mozaiku. Motivační název v sobě skrývá filozofii naší školy,  která vychází z myšlenky, že vše čím děti procházejí, co prožívají a co se učí, jsou někdy nepatrné, ale vždy důležité součásti, které se nakonec poskládají do mozaiky tvořící osobnost člověka.

Chceme, aby naše škola  rozvíjela  každé dítě podle jeho individuálních potřeb bez ohledu na jeho nadání či sociální původ, podporovala pozitivní vztah k celoživotnímu učení.

Přejeme si, aby se naše škola stala místem radostných setkávání všech generací.

10 důvodů, proč zvolit naši školu:

  • Individuální přístup – respekt k osobnosti každého dítěte
  • Podnětné, přátelské klima v prostředí vesnické školy obklopené krásnou přírodou 
  • Malý počet dětí ve třídách, smíšené věkové skupiny – starší se učí pomáhat mladším, mladší se rychle učí od starších dětí
  • Promyšlený školní vzdělávací program
  • Výběr z mnoha zájmových aktivit (divadlo, tanec, žurnalistika, práce na PC, Mladý zdravotník, výtvarná výchova)
  • Projekt Nanečisto před nástupem do 1. ročníku
  • Kvalitní vybavení školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, nová kuchyně s jídelnou)
  • Každoročně mnoho společných aktivit pro děti a dospělé (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity) 
  • Nadšený pedagogický sbor 🙂