Zápis do prvního ročníku proběhne v pondělí 29. dubna 2019 v 16:00.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

  • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
  • Obdrží registrační číslo dítěte.
  • Předloží svůj průkaz totožnosti.
  • Předloží rodný list dítěte.
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

  • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte
  • Motivační část se skládá z rozhovoru a připravených cílených aktivit zaměřených na zhodnocení určitých dovedností dítěte