Pedagogicko – psychologická poradna Opava, Rybí trh 177/8

http://www.ppp.opava.cz

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči při ZŠ Opava, Havlíčkova 1

http://www.zrak.opava.cz