1.ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ ČJ VV/PČ VV/PČ  
Úterý ČJ ČJ M M  
Středa ČJ ČJ AJ HV  
Čtvrtek TV TV M M  
Pátek PRV PRV ČJ ČJ  

2. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ ČJ VV/PČ VV/PČ
Úterý ČJ ČJ M M ČJ
Středa ČJ ČJ AJ HV
Čtvrtek TV TV M M M
Pátek PRV PRV ČJ ČJ

3. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M ČJ ČJ M
Úterý VV ČJ PRV PRV
Středa  ČJ  ČJ HV ČJ ČJ
Čtvrtek M M ČJ AJ AJ
Pátek TV TV AJ ČJ PRV

 

4. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M ČJ ČJ AJ
Úterý ČJ ČJ VV VV M
Středa AJ AJ VL VL
Čtvrtek M M INF ČJ ČJ
Pátek ČJ HV TV TV

 

5. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.                      6. 
Pondělí M M ČJ ČJ AJ
Úterý ČJ ČJ VV VV M
Středa VL VL AJ AJ
Čtvrtek M M INF ČJ ČJ
Pátek ČJ HV TV TV