1.ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M ČJ ČJ  
Úterý M ČJ ČJ AJ  
Středa ČJ PRV VV  
Čtvrtek M ČJ HV PRV  
Pátek ČJ ČJ TV TV  

2. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M PRV ČJ ČJ
Úterý ČJ ČJ PRV AJ
Středa ČJ ČJ VV  ČJ
Čtvrtek M ČJ HV ČJ
Pátek M M TV TV

3. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M PRV ČJ ČJ
Úterý ČJ ČJ PRV PRV AJ
Středa ČJ ČJ VV ČJ
Čtvrtek M ČJ ČJ AJ AJ
Pátek M M TV TV HV

 

4. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M M AJ ČJ ČJ
Úterý M M ČJ ČJ ČJ
Středa VV VV AJ VL
Čtvrtek VL M AJ
Pátek ČJ ČJ TV TV HV

5. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M M AJ ČJ ČJ
Úterý M M ČJ ČJ ČJ
Středa VV VV AJ VL
Čtvrtek VL M ICT  AJ
Pátek ČJ ČJ TV TV HV