Český jazyk

www.onlinecviceni.cz

Matematika

http://www.matika.in

http://www.onlinecviceni.cz

Vlastivěda

https://slepemapy.cz/

http://dejiny.ceskatelevize.cz/

Angličtina

http://www.jazyky-online.info/anglictina/