Číslo účtu pro platbu stravného:
181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY od 1.9.2020 ke stažení Zveřejněno: 30.8.2020