Číslo účtu pro platbu stravného:
181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY nový (2) Zveřejněno: 6.10.2022