Číslo účtu pro platbu stravného:
181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

Vnitřní řád školní výdejny od 1. 9. 2021 (1) Zveřejněno: 25.11.2021