O školní družině

 • je určena pro žáky 1. – 5. tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí možnost vhodného a všestranného využití volného času a trávení času s vrstevníky
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál, školní zahradu a zámecký park
 • materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí a slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Provozní doba

Provoz školní družiny je denně vždy od 11:40 do 15:45 hod.

E-mail: skola@zs-ms-kyjovice.cz

Telefon:  734 310 092

Odchody žáků ze školní družiny:

 • Žáci odcházejí ze ŠD sami nebo v doprovodu, podle toho jak je uvedeno v zápisním lístku.
 • Odhlašování dítěte ze ŠD nebo změny v odchodech pište dětem do deníčku.
 • V případě pěkného počasí budeme v úterý a pátek chodit s dětmi na procházky do lesa, hrát si do parku nebo na areál TJ, vždy v době od 13:00 do 15:00 hod.

V tyto dny si žáky vyzvedávejte po obědě (do 13:00) nebo až v 15:00 hod.

Denní režim

11:40 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
PO Hygiena + oběd Odpočinková činnost, volné hry dětí, klidné společenské hry, kreslení, hračky, stavebnice, četba knih Hudební, pohybové, výtvarné, praktické, poznávací činnosti Relaxační činnost, pobyt venku Individuální hry, zájmová, odpočinková činnost
ÚT
ST
ČT

 

Plán činností školní družiny

 • JARO

  Březen

  • „Jaro klepe na dveře“
  • pozorování probouzející se přírody
  • poznávání jarních květin, zpěv jarních písniček
  • jarní práce na zahradě – výsev semínek, květin a zeleniny
  • „Měsíc knihy“ – povídání o nejoblíbenější knize
  • domácí zvířata a jejich mláďata
  • výroba hraček z různých materiálů

   

  Duben

  • Velikonoce
  • velikonoční výzdoba – připomenutí velikonočních tradic
  • vyrábíme velikonoční zajíčky, kraslice a kuřátka
  • pečení velikonočních perníčků
  • sportujeme na hřišti, chodíme na vycházky do parku a do lesa
  • den Země (úklid školního pozemku)
  • „Pálení čarodějnic“

  Květen

  • květnová tradice (stavění májky)
  • zpěv lidových písní
  • pohybové hry, pobyt venku
  • lisování květin (výroba družinového herbáře)
  • květiny pro mámu
  • „Den matek“ – dárečky, písničky pro maminky
  • přípravy na atletický pětiboj (skok do písku, sprint, hod kriketovým míčkem, skok přes švihadlo, vybíjená)

   

  LÉTO

  Červen

  • atletický pětiboj (zážitky a výsledky)
  • dětský den
  • procházky přírodou
  • pohybové hry, míčové hry
  • úklid a třídění hraček a her ve školní družině
  • květiny a rostliny, sazenice na naší zahradě
  • povídání o plánech na prázdniny
  • Soutěž: Družinový král – plnění nezvyklých úkolů, soutěže pro jednotlivce

   

Průběžně, během celého školního roku:

 • opakování zásad bezpečnosti, chování a ochrany zdraví
 • rozvíjení ohleduplnosti
 • zlepšování komunikace mezi spolužáky
 • společná četba v rámci odpoledního klidu (popř. poslech pohádek)
 • opakování a procvičování učiva, příprava na vyučování