O školní družině

  • je určena pro žáky 1. – 3. tříd
  • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
  • nabízí možnost vhodného a všestranného využití volného času a trávení času s vrstevníky
  • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
  • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
  • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál, školní zahradu a zámecký park
  • materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí a slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Provozní doba

Provoz školní družiny je denně vždy od 11:40 do 15:45 hod.

Vyzvedávat dítě si můžete osobně, popřípadě odchází samo dle času uvedeného v zápisním lístku.

Děti je možno vyzvednout do 13:00 nebo po 15:00. Pouze v nutných případech je možno domluvit odchod mimo dané hodiny telefonicky s vychovatelkou ŠD.

Odhlašování ze ŠD nebo změny v odchodech z družiny piště dětem do „Družínku“ (družinový deníček), popř. zašlete zprávu na telefonní číslo 730 156 728.

Budete-li chtít, aby Vaše dítě mohlo odejít ze školní družiny na základě Vašeho telefonátu (textové zprávy) v jinou dobu, než která je uvedena v přihlášce do ŠD, podepište souhlas, který je součastí přihlášky do ŠD.

E-mail: skola@zs-ms-kyjovice.cz

Telefon: 730 156 728

Odchody žáků ze školní družiny:

  • Žáci odcházejí ze ŠD sami nebo v doprovodu, podle toho, jak je uvedeno v zápisním lístku.
  • Odhlašování dítěte ze ŠD nebo změny v odchodech pište dětem do „Družínku“ (družinového deníčku).
  • V případě pěkného počasí budeme denně chodit s dětmi na procházky do lesa, hrát si do parku nebo na areál TJ, vždy v době od 13:00 do 15:00 hod

Oděv na převlečení – tepláky, tričko, mikinu, náhradní ponožky

– obuv pro pobyt venku

Denní režim

11:40 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
PO Hygiena + oběd Odpočinková činnost, volné hry dětí, klidné společenské hry, kreslení, hračky, stavebnice, četba knih Hudební, pohybové, výtvarné, praktické, poznávací činnosti Relaxační činnost, pobyt venku Individuální hry, zájmová, odpočinková činnost
ÚT
ST
ČT