O školní družině

 • je určena pro žáky 1. – 5. tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí možnost vhodného a všestranného využití volného času a trávení času s vrstevníky
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál, školní zahradu a zámecký park
 • materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí a slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Provozní doba

Provoz školní družiny je denně vždy od 11:40 do 15:45 hod.

E-mail: skola@zs-ms-kyjovice.cz

Telefon:  734 310 092

Odchody žáků ze školní družiny:

 • Žáci odcházejí ze ŠD sami nebo v doprovodu, podle toho jak je uvedeno v zápisním lístku.
 • Odhlašování dítěte ze ŠD nebo změny v odchodech pište dětem do deníčku.
 • V případě pěkného počasí budeme v úterý a pátek chodit s dětmi na procházky do lesa, hrát si do parku nebo na areál TJ, vždy v době od 13:00 do 15:00 hod.

V tyto dny si žáky vyzvedávejte po obědě (do 13:00) nebo až v 15:00 hod.

Denní režim

11:40 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
PO Hygiena + oběd Odpočinková činnost, volné hry dětí, klidné společenské hry, kreslení, hračky, stavebnice, četba knih Hudební, pohybové, výtvarné, praktické, poznávací činnosti Relaxační činnost, pobyt venku Individuální hry, zájmová, odpočinková činnost
ÚT
ST
ČT

 

Plán činností školní družiny

ZIMA

Prosinec

 • mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky a tradice, tvoření ozdob na stromeček
 • posloucháme a zpíváme koledy
 • vánoční malování, výzdoba ŠD zaměřená k vánočním svátkům
 • „Vánoce pro zvířátka“ – nadílka dobrot do krmelců a krmítek
 • výroba vánočního blahopřání, a výrobků na vánoční jarmark
 • pohybové hry na sněhu

 

Leden

 • vyprávíme si o vánočních dárcích, co nás nejvíce potěšilo
 • „Nový rok“ – co bych si přál, aby se mi v novém roce povedlo
 • soutěž ve sněhových stavbách
 • bruslení, bobování, hry na sněhu
 • pozorování zimní přírody (živá příroda v zimě)
 • „I v lednu mají zvířátka hlad“ – naplnění krmelců dobrotami
 • tvoření dárečků k zápisu prvňáčků
 • plnění úkolů recyklohraní
 • Soutěž: Kdo dojede nejdál?? (nejlepší bobista)

 

Únor

 • Zimní olympijské hry – seznamujeme se s různými zimními sporty,  sledujeme naše sportovce na zimní olympiádě
 • Hry na sněhu, bruslení, bobování
 • výroba karnevalových masek
 • Sv. Valentýn – dárky pro radost
 • Didaktické hry, soutěže ve vědomostních hrách
 • „Čím chci být, až vyrostu.“ – povídání si o povoláních a kreslení obrázků

 

Průběžně, během celého školního roku:

 • opakování zásad bezpečnosti, chování a ochrany zdraví
 • rozvíjení ohleduplnosti
 • zlepšování komunikace mezi spolužáky
 • společná četba v rámci odpoledního klidu (popř. poslech pohádek)
 • opakování a procvičování učiva, příprava na vyučování