O školní družině

 • je určena pro žáky 1. – 5. tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí možnost vhodného a všestranného využití volného času a trávení času s vrstevníky
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál, školní zahradu a zámecký park
 • materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí a slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Provozní doba

Provoz školní družiny je denně vždy od 11:40 do 15:45 hod.

E-mail: krayzlovam@seznam.cz

Telefon:  734 310 092

Odchody žáků ze školní družiny:

 • Žáci odcházejí ze ŠD sami nebo v doprovodu, podle toho jak je uvedeno v zápisním lístku.
 • Odhlašování dítěte ze ŠD nebo změny v odchodech pište dětem do deníčku.
 • V případě pěkného počasí budeme v úterý a pátek chodit s dětmi na procházky do lesa, hrát si do parku nebo na areál TJ, vždy v době od 13:00 do 15:00 hod.

V tyto dny si žáky vyzvedávejte po obědě (do 13:00) nebo až v 15:00 hod.

Denní režim

11:40 – 12:15 12:15 – 13:30 13:30 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
PO Hygiena + oběd Odpočinková činnost, volné hry dětí, klidné společenské hry, kreslení, hračky, stavebnice, četba knih Hudební, pohybové, výtvarné, praktické činnosti Relaxační činnost, pobyt venku Individuální hry, zájmová, odpočinková činnost
ÚT
ST
ČT

 

Plán činností školní družiny

PODZIM

Září

 • zápis dětí do školní družiny, řád školní družiny, bezpečnost ve ŠD
 • seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády
 • vycházky vesnicí a do podzimní přírody
 • pozorování přírody v zámecké zahradě, v parku, v lese
 • rozvíjení sportovních dovedností dětí
 • výzdoba oken a prostorů družiny

Říjen

 • výroba papírových draků, budou sloužit jako výzdoba
 • povídání o tom, co mohou draci vidět z výšky
 • výroba tiskátek z brambor
 • sběr kaštanů a přírodnin (výroba zvířátek z kaštanů, tvorba věnečků, atd.)
 • Helloween – zdobení dýní
 • povídání o prevenci proti nemocem a nachlazení

Listopad

 •  barvy podzimu, pozorování podzimní přírody – tvoření z listů a přírodnin
 •  uklízíme zahradu (hrabání listí na školním pozemku)
 •  vycházky do podzimní přírody
 •  pěvecká soutěž Zlatý slavík – zpěv písní na soutěž individuální procvičování
 •  adventní tvoření (tvoření adventních věnců, ozdob)
 •   výroba adventního kalendáře
 • celoměsíční soutěž: Slepý malíř – zábavná soutěž o nejlepší namalovaný obraz poslepu)

ZIMA

Prosinec

 • mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky a tradice, tvoření ozdob na stromeček
 • posloucháme a zpíváme koledy
 • vánoční malování
 • výroba vánočního blahopřání, a výrobků na vánoční jarmark
 • vánoční besídka- pohybové hry na sněhu

Leden

 • vyprávíme si o vánočních dárcích, co nás nejvíce potěšilo
 • soutěž ve sněhových stavbách
 • bruslení, bobování, hry na sněhu
 • pozorování zimní přírody (živá příroda v zimě)
 • tvoření dárečků k zápisu prvňáčků
 • soutěž: Kdo dojede nejdál?? (nejlepší bobista)

Únor

 • hry na sněhu, bruslení, bobování
 • výroba karnevalových masek
 • sv. Valentýn – dárky pro radost
 • soutěže ve vědomostních hrách
 • „Čím chci být, až vyrostu“ – povídání si o povoláních a kreslení obrázků

JARO

Březen

 • „Jaro klepe na dveře“
 • pozorování probouzející se přírody
 • poznávání jarních květin, zpěv jarních písniček
 • Skřivánek už zase zpívá (při pobytu venku posloucháme ptačí zvuky)
 • jarní práce na zahradě – výsev semínek, květin a zeleniny
 • povídání o nejoblíbenější knize – „měsíc knihy“
 • domácí zvířata a jejich mláďata

Duben

 • Velikonoce
 • velikonoční výzdoba – připomenutí velikonočních tradic
 • vyrábíme velikonoční zajíčky, kraslice a kuřátka
 • pečení velikonočních perníčků
 • sportujeme na hřišti, chodíme na vycházky do parku a do lesa
 • den Země (úklid školního pozemku)
 • „Pálení čarodějnic“

Květen

 • květnová tradice (stavění májky)
 • zpěv lidových písní
 • lisování květin (výroba družinového herbáře)
 • květiny pro mámu
 • Den matek – dárečky, písničky pro maminky
 • přípravy na atletický pětiboj (skok do písku, sprint, skok přes švihadlo)

LÉTO

Červen

 • atletický pětiboj (zážitky a výsledky)
 • dětský den
 • úklid a třídění hraček a her ve školní družině
 • květiny a rostliny, sazenice na naší zahradě
 • povídání o plánech na prázdniny
 • soutěž: Družinový král – plnění nezvyklých úkolů, soutěže pro jednotlivce

HURÁÁÁ  PRÁÁÁZDNINY!!!!!

Průběžně, během celého školního roku:

 • opakování zásad bezpečnosti, chování a ochrany zdraví
 • rozvíjení ohleduplnosti
 • zlepšování komunikace mezi spolužáky
 • společná četba v rámci odpoledního klidu (popř. poslech)
 • opakování a procvičování učiva, příprava na vyučování