O školní družině

 • je určena pro žáky 1. – 5. tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí možnost vhodného a všestranného využití volného času a trávení času s vrstevníky
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál, školní zahradu a zámecký park
 • materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí a slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Provozní doba

Provoz školní družiny je denně vždy od 11:40 do 15:45 hod.

E-mail: skola@zs-ms-kyjovice.cz

Telefon:  734 310 092

Odchody žáků ze školní družiny:

 • Žáci odcházejí ze ŠD sami nebo v doprovodu, podle toho jak je uvedeno v zápisním lístku.
 • Odhlašování dítěte ze ŠD nebo změny v odchodech pište dětem do deníčku.
 • V případě pěkného počasí budeme v úterý a pátek chodit s dětmi na procházky do lesa, hrát si do parku nebo na areál TJ, vždy v době od 13:00 do 15:00 hod.

V tyto dny si žáky vyzvedávejte po obědě (do 13:00) nebo až v 15:00 hod.

Denní režim

11:40 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
PO Hygiena + oběd Odpočinková činnost, volné hry dětí, klidné společenské hry, kreslení, hračky, stavebnice, četba knih Hudební, pohybové, výtvarné, praktické, poznávací činnosti Relaxační činnost, pobyt venku Individuální hry, zájmová, odpočinková činnost
ÚT
ST
ČT

 

Plán činností školní družiny

PODZIM

Září

 • zápis dětí do školní družiny, seznámení s řádem školní družiny, bezpečnost ve školní družině a na vycházkách
 • seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády
 • učení se dodržování pořádku ve školní družině
 • společná četba, poslech pohádek, stolní společenské hry
 • malování a kreslení zážitků z prázdnin, z prvních školních dnů
 • vycházky vesnicí a do blízkého okolí
 • pozorování přírody v zámecké zahradě, v parku, v lese
 • rozvíjení sportovních dovedností dětí – závodivé hry, hry s míčem, hry se švihadly
 • hádanky, luštění křížovek a doplňovačky

Říjen

 • výroba papírových draků, pro výzdobu školy
 • povídání o tom, co mohou draci vidět z výšky – sledování měnící se podzimní přírody
 • sběr kaštanů a přírodnin
 • výrobky z přírodnin – bramborová tiskátka, zvířátka z kaštanů
 • stvaby ze stavebnic
 • Helloween – zdobení dýní, výroba svícnů
 • pohádky a příběhy s podzimní tématikou
 • hádanky, luštění křížovek
 • plnění úkolů recyklohraní
 • povídání o prevenci proti nemocem a nachlazení

Listopad

 • Barvy podzimu – malování, kreslení a tvoření s podzimní tématikou
 • pozorování podzimní přírody – tvoření z listů a přírodnin
 • uklízíme zahradu (hrabání listí na školním pozemku)
 • Vycházky do podzimní přírody
 • závodivé hry, míčové hry
 • adventní tvoření (tvoření adventních věnců, ozdob)
 • výroba adventního kalendáře
 • Pěvecká soutěž Zlatý slavík – zpěv písní na soutěž individuální procvičování

 

Průběžně, během celého školního roku:

 • opakování zásad bezpečnosti, chování a ochrany zdraví
 • rozvíjení ohleduplnosti
 • zlepšování komunikace mezi spolužáky
 • společná četba v rámci odpoledního klidu (popř. poslech pohádek)
 • opakování a procvičování učiva, příprava na vyučování