Tvořivá a pohybová činnost dětí ve školní družině.

V pátek 26. 5. 2017 plnily děti úkoly piráta Toma, po splnění všech úkolů čekal na děti ukrytý poklad.

V úterý 30. 5. 2017 tvořily děti obrázky z víček plastových lahví.