V hodině výtvarné výchovy a pracovních činností šly děti do parku, kde tvořily z přírodnin různé obrazce a mandaly.