Základní a mateřská škola v Kyjovicích

pořádá

ve středu 26. dubna 2017

od 15:00 hodin do 17:00 hodin

JARNÍ SBĚR PAPÍRU.

 otevřít plakát: sběr papíru