Zdravíme všechny děti po prázdninách zpět ve školních lavicích a současně vítáme jejich nové spolužáky z 1. třídy.