Číslo účtu pro platbu stravného:

181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.