Přepnout web

II. třída

„PASTELKA“

Učitelky:

Miroslava Rychtářová

a Miroslava Milotová                       

Ve třídě je zapsáno 19 dětí.  Povinnou předškolní docházku plní 10 dětí.Příloha č. 6 ŠVP

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2018 – 2019

MŠ Kyjovice

II. třída

ŽABÁK FERDA a EMUŠÁCI

mezi

kamarády

Popis programu:

Tento program je určen pro starší věkovou skupinku dětí. Celým rokem bude děti provázet motivační háčkovaná hračka žabák Ferda a barevné mouchy ( Emušáci).  Ferda  bude děti seznamovat s různými pocity i emocemi, okolním světem, s ročními obdobími, s přírodou, s počasím, s materiály a jejich vlastnostmi. Ferda nám pomůže nahlédnout do dětské duše. Zažívat emoce, je přirozené. Není špatné pociťovat různé emoce, problém je, když jim nerozumíme a neumíme s nimi zacházet.  Barevné mouchy představují různé emoce (důvěra, hněv, radost, osamocení, smutek, strach, zvědavost, žárlivost)S nimi se děti  pomocí příběhů z knihy „Ferda a jeho mouchy seznamovat“. Ferda Bude provázet děti celým školním rokem.  Také letos se budeme zaměřovat na  předčtenářskou gramotnost. V této oblasti budeme využívat dvě loutky: Pana Slabiku a vílu Hlásulku. Do plánů budou vkládány  jednoduché  pokusy na zkoumání vlastností předmětů, jevů i přírody. Budou uplatňována pravidla individualizace, vizualizace, prožitkové učení. Budeme se snažit vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí. Program bude plánován do  integrovaných bloků, které  budou rozpracovány v týdenních přípravách učitelek. Zvolené integrované bloky plní výstupy ŠVP. Témata bloků budou vybírány podle ročního období, podle zvyků, tradic, výtvarných projektů, slavností v daného období nebo problému, kterým se děti chtějí zabývat. Týdenní témata budou konzultována s dětmi. Děti si společně v rámci společné diskuse a zájmu, mohou témata navrhovat. Respektujeme zájem, potřeby a přání dětí. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. V průběhu týdne se děti budou seznamovat s poznatky, dovednostmi a návyky stanovenými v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle. Důraz bude kladen na přípravu dětí na vstup do ZŠ v souvislosti na povinné předškolní vzdělávání.

Při výběru témat a cílů  si klademe otázku:

  1. Co se teď právě dítě učí
  2. S jakou hodnotou se setkává
  3. Jaký prostor má pro samostatnost.

S týdenním plánem budou rodiče průběžně informováni na nástěnce v šatně dětí. V souvislosti s daným tématem chceme aktivně zapojit také rodiče formou spolupráce při tvoření témat, přinášení knih a rekvizit, fotografií, předčítání, tvorby čtenářského deníku, představování povolání rodičů. Chceme aktivně zapojovat rodiče do dění třídy. Budeme se snažit děti vést k samostatnosti, odpovědnosti, tvůrčímu myšlení. Vyzýváme všechny babičky, dědečky, maminky, tatínky i tety k zapojení do akce

ČTEME DĚTEM.

Pokud máte rádi pohádky, příběhy, knížky, jste vítáni.

Pokud máte o tuto aktivitu zájem,

můžete se domluvit s paní učitelkou Mirkou R.

na dni,

kdy přijdete dětem číst

v době od 12.10 – 12.45 číst.

V minulém roce byla tato aktivita velmi oblíbená. Snad se nám tato dobrá věc podaří obnovit. TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Človíček mezi kamarády          

Popis programu:

Tento program je určen pro starší věkovou skupinku dětí. Celým rokem bude děti provázet motivační háčkovaná hračka Človíček. Motivační hračka Človíček bude děti seznamovat s okolním světem, s ročními obdobími, s přírodou, s počasím, s materiály a jejich vlastnostmi,  s poznatky o těle a ozdraví. ….Bude provázet děti celým školním rokem. Děti se budou společně  starat o Človíčka. Také letos se budeme zaměřovat na  předčtenářskou gramotnost. Do plánů budou vkládány  jednoduché  pokusy na zkoumání vlastností předmětů, jevů i přírody. Budou uplatňována individualizace, vizualizace, prožitkové učení. Budeme se snažit vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí. Program bude plánován do  tématických celků a integrovaných bloků, které  budou rozpracovány v týdenních přípravách učitelek. Zvolené tématické  celky plní výstupy ŠVP. Tématické celky budou vybírány podle ročního období, podle zvyků, tradic, výtvarných projektů, slavností v daného období nebo problému, kterým se děti chtějí zabývat. Týdenní témata budou konzultována s dětmi. Děti si společně v rámci společné diskuse a zájmu, mohou témata navrhovat. Respektujeme zájem, potřeby a přání dětí. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. V průběhu týdne se děti budou seznamovat s poznatky, dovednostmi a návyky stanovenými v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle. Důraz bude kladen na přípravu dětí na vstup do ZŠ v souvislosti na povinné předškolní vzdělávání.

Při výběru témat a cílů  si klademe otázku:

Co se teď právě dítě učí
S jakou hodnotou se setkává
Jaký prostor má pro samostatnost.
S týdenním plánem budou rodiče průběžně informováni na nástěnce v šatně dětí. V souvislosti s daným tématem chceme aktivně zapojit také rodiče formou spolupráce při tvoření témat, přinášení knih a rekvizit, fotografií, předčítání, tvorby čtenářského deníku, představování povolání rodičů. Chceme aktivně zapojovat rodiče do dění třídy. Budeme se snažit děti vést k samostatnosti, odpovědnosti, tvůrčímu myšlení.

Kalendář akcí

22.5.

EKO program-Louka pod drobnohledem

31.5.

Den dětí