Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Korálek

Spolek při ZŠ a MŠ Kyjovice

Je občanským spolkem, který se  již od svého vzniku v roce 2006 (tehdy ještě jako sdružení) zaměřuje na vytváření široké nabídky volnočasových aktivit pro místní děti a mládež a na organizování kulturně zábavných programů pro dospělé. Sídlem organizace je Základní škola Kyjovice, zajišťující vzdělávání žáků od 1. do 5. ročníku.


Složení výboru

Předsedkyně: Mgr. Petra Havlásková, Ph.D.

Místopředsedkyně: Barbora Dvořáková

Účetní: Ing. Jana Škrobánková

Další členové: Silvie Karešová, Mgr. Ivana Marešová

Aktivní příznivci: Barbora Krayzlová, Stanislava Křístková, Kateřina Grygarová, Kateřina Vavrečková, Radomír Lamr, Roman Hrbáč, Daniel Krayzel, Vendula Miková, Mgr. Michaela Grygarová

Koordinátorky spolupráce mezi spolkem a ZŠ a MŠ: Mgr. Simona Havrlantová, Bc. Soňa Kozelská

 

•   Pravidelné aktivity pro děti

V současné době pracují v rámci spolku tyto zájmové útvary:

Taneční kroužek

 

Výuka v tanečních kroužcích je určena dětem od 3 do 12 let. Program se zaměřuje na taneční a pohybovou průpravu s prvky lidového, moderního a improvizačního tance. Nově je otevřena třída pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky. Soubor se prezentuje na kulturních akcích v naší obci a okolí, účastní se taneční přehlídky na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, aktivně slaví Mezinárodní den tance. Kroužek vede paní Renáta Mojžyszová.

 

Dramatický kroužek

 

Vznikl v roce 2000 jako jeden z prvních kroužků. Navštěvuje jej 18 žáků 1. - 6. ročníku, kteří se zde učí základním dramatickým dovednostem, porozumění dramatickému textu, zásadám jevištní výslovnosti, hereckému projevu a hlasitému vystupování. Divadelní soubor se schází pravidelně 1 – 2x týdně od září do června. Malí herci každoročně nastudují dvě až tři krátká představení. Prvním je zahajováno Setkání kyjovických seniorů, druhé se prezentuje na obecním vánočním jarmarku, třetí vystoupení tvoří součást Prezentace zájmových kroužků. Soubor se také už tradičně účastní divadelní přehlídky dětských divadel Arénka v Ostravě. Činnost kroužku každoročně vrcholí malým turné po okolních školách a obcích. Vedoucí kroužku je Mgr. Petra Havlásková, Ph.D.

 

Výtvarný kroužek při MŠ Kyjovice

 

V letošním školním roce navštěvuje tuto výtvarnou aktivitu 13 dětí předškolního věku. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami, zpracovávají zajímavá témata z okolního světa i ze světa pohádek a fantazie. Učí se zacházet s výtvarnými nástroji, objevují výtvarný jazyk. Učí se projevovat své představy i znázornit blízké okolí. Účastní se soutěže Barevný podzim, Můj sen, Požární ochrana očima dětí, Lidice. Práce dětí jsou pravidelně vystavovány v místním nákupním středisku. Kroužek vede paní Miroslava Rychtářová.

 

Keramický kroužek pro předškolní děti

Lekce keramiky jsou určeny pro rodiče s dětmi, kteří se scházejí jednou v měsíci. Maminky s dětmi si tak mohou společně vyrábět různé předměty z hlíny. Nejenže vznikají hezká díla, ale maminky mohou pozorovat zručnost a pokroky v manuálních dovednostech svých dětí. Tvorba jednotlivých předmětů je většinou inspirována ročním obdobím. Návody na tvorbu jsou účastníkům předkládány jen pro inspiraci. Velká volnost je dána vlastním nápadům. Výrobky máme možnost vypalovat v keramické peci v místní základní škole. Rodiče a děti si v letošním školním roce mohli již vyrobit želvičky, misky, kapříky, ovečky, zajíce. Některé výrobky byly opatřeny glazurami. Aktivitu vede paní Miroslava Rychtářová.


Výtvarně nadané děti mají možnost s nástupem do základní školy navštěvovat výtvarný obor na Základní umělecké škole H. Salichové, O. – Polanka, pobočka Kyjovice. ZUŠ má v Kyjovicích svou pobočku od r. 2006.

 

•   Jednorázové aktivity pro děti

Velké oblibě se těší každoročně pořádané akce s určitou tematikou, k výročím nebo svátkům. Jsou to:

□   Odpolední dílny s výtvarnou  nebo ekologickou tematikou (vánoční, velikonoční dílny, dýňování, Den Země - úklid v okolí příjezdových komunikací do obce).

□   Sportovní a kulturní akce (Den dětí, Den matek, Drakiáda, Sportovní den, Dětský maškarní ples s klaunem  Hopsalínem aj.).

 

•   Akce pro dospělé

Pro milovníky společenského tance organizuje spolek pravidelně společenský ples v sále místního pohostinství.

Vedle organizování zájmových kroužků, soutěží a společenských akcí se Korálek také finančně spolupodílí na všech akcích, které pořádá místní základní škola.

 

Bohatá kulturně-vzdělávací činnost spolku vrcholí každoročně akcí nazvanou Prezentace zájmových kroužků, na níž jednotlivé zájmové útvary představují svou činnost. Na programu bývají taneční a divadelní čísla. Součástí je také výstava prací dětí z výtvarného kroužku a žáků ZUŠ H. Salichové, O. – Polanka, pobočka Kyjovice.

 

•   Projekty 

V roce 2010 jsme se účastnili projektu Není nám to jedno! vyhlášeného společností Henkel ČR a společností Ahold.
 

Korálek získal finanční podporu v projektu Není nám to jedno!
 

V listopadu roku 2009 jsme reagovali na výzvu společnosti Henkel ČR a Ahold a podali žádost o podporu našeho projektu Radost pro všechny. Výběrová komise náš záměr ocenila jako přínosný a věnovala našemu sdružení částku 39 000 Kč na jeho realizaci.
 

Podstatou projektu byla činnost veskrze šlechetná. Navštěvovali jsme děti v nemocnicích a potěšili je krátkým divadelním představením a malým tanečním vystoupením. Vedle toho jsme zpříjemnili hospitalizovaným pobyt tím, že jsme jim věnovali malé dárečky, které vyrobily děti ze základní školy spolu se svými rodiči v tvořivé dílně.
 

Autorky projektu, Mgr. Petra Havlásková, Ph.D., a Mgr. Blanka Drozdková, děkují všem nadšeným realizátorům projektu za pomoc při přípravě projektu.

 

 

 
 
  Design by augs-burg.de & go-vista.de