Uzavření provozu MŠ ve školním roce 2023-2024 Zveřejněno: 13.11.2023

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 Zveřejněno: 15.9.2023

Školní řád-aktualizace II Zveřejněno: 27.8.2018

Vnitřní řád školní jídelny-od-1.9.2020 Zveřejněno: 31.8.2020

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 Zveřejněno: 22.5.2023

Uzavření provozu v červenci a srpnu 2023 Zveřejněno: 19.5.2023

Směrnice pro přijímání dětí z ČR k předškolnímu vzdělávání Zveřejněno: 18.5.2023

Žádost o přijetí do MŠ_úprava_2021 Zveřejněno: 10.3.2021

Podklady pro evidenčni list dítěte Zveřejněno: 9.4.2019

Lékařský posudek na dítě Zveřejněno: 11.4.2019

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ_aktualizace Zveřejněno: 9.4.2019

Přihláška ke stravování Zveřejněno: 31.8.2020

TVP třída Sluníčko 2022-2023 Zveřejněno: 25.8.2022

Uzavření provozu MŠ o prázdninách 2022 Zveřejněno: 19.4.2022

Uzavření provozu v MŠ v prosinci 2021 Zveřejněno: 17.12.2021

TVP třída Sluníčko školní rok 2021-2022 Zveřejněno: 13.9.2021

TVP třída Pastelka školní rok 2021-2022 Zveřejněno: 13.9.2021

Žádost o ukončení docházky do mš Zveřejněno: 15.3.2017

Informace k návratu dětí do MŠ od 12. 4. 2021 Zveřejněno: 11.4.2021

Souhlas k asistenci třetí osoby při povinném testování dítěte Zveřejněno: 11.4.2021

Oznámení o přerušení a omezení provozu MŠ v červervenci a srpnu 2021 Zveřejněno: 13.4.2021

Potvrzení_zaplacené školné_za rok 2020 Zveřejněno: 21.1.2021

PROVOZ_MŠ_K_1._9._2020 Zveřejněno: 2.9.2020

ČESTNÍ PROHLÁŠENÍ K OČKOV ÁNÍ Zveřejněno: 8.4.2020

PROVOZ_MS_OD_25. 5. 2020 Zveřejněno: 14.5.2020

Úplata za předškolní vzdělávání-dodatek č. 1 Zveřejněno: 13.9.2019

Provozní řád pískoviště Na zahradě u školky Zveřejněno: 13.9.2019

Čestné prohlášení k nástupu do MŠ po znovuotevření provozu v květnu 2020 Zveřejněno: 5.5.2020

Ochrana zdraví v MŠ po znovuotevření provozu v květenu 2020 Zveřejněno: 5.5.2020