Přepnout web

I. třída

„SLUNÍČKO“

Učitelky:          Bc. Soňa Kozelská a Ivana Kelešovská

Ve školním roce 2018- 2019 je ve třídě zapsáno 19 dětí ve věku 2-4 roky. Z toho 4 děti  nemají k 1. září 2018 tři roky.Příloha č. 5 ŠVP

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2018 – 2019

MŠ Kyjovice

I. třída

SLUNÍČKO

HRAJEME SI S KAČENKOU ÁJOU

Popis programu:

Třídní vzdělávací program pro I. třídu je vypracován pro skupinu mladších dětí ve věku 2–4 let. Třída těchto dětí se nazývá Sluníčko.

V tomto školním roce bude děti provázet motivační hra s kačenkou Ájou. Hra bude tematicky zaměřena na pozorování změn v přírodě v průběhu celého roku. Kačenka je plyšový maňásek, který si bude s dětmi povídat, ptát se jich, přinášet jim překvapení nebo různé úkoly. Děti budou kačence zpívat, tančit, říkat básničky a plnit s ní úkoly.

Program je rozdělen do čtyř hlavních bloků.

 1. Kačenka Ája pozoruje podzim
 2. Kačenka Ája se chystá na zimu
 3. Kačenka Ája se raduje, že přijde jaro
 4. Kačenka Ája se těší na léto

Tyto čtyři integrované bloky zahrnují deset tematických celků.

 1. Kačenka Ája se dívá kolem sebe
 2. Kačenka Ája  hledá plody podzimní přírody
 3. Kačenka Ája si hraje s podzimním listím
 4. Kačenka Ája se těší na Vánoce
 5. Kačenka Ája v zimě
 6. Kačenka Ája a mrazík
 7. Kačenka Ája vítá jaro
 8. Kačenka Ája vnímá barvy jara
 9. Kačenka Ája pozoruje kvetoucí stromy a keře
 10. Kačenka Ája se těší na výlety a na prázdniny

Tyto části budou dále rozpracovány do týdenních témat. Témata týdenních integrovaných bloků budou vycházet ze ŠVP a zaměřovat se na zvyky, tradice a slavnosti v daném ročním období. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. Děti budou seznamovány s důležitými budovami obce, budou poznávat a pojmenovávat věci kolem sebe. V průběhu týdne děti budou získávat důležité poznatky, dovednosti a návyky stanovené v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle.

Při výběru témat a cílů si klademe otázku:
1.Co se teď právě dítě učí.
2.S jakou hodnotou se setkává.
3.Jaký prostor má pro samostatnost.

Plánování bude prováděno měsíčně a následně bude provedena týdenní příprava k danému tématu. S týdenním plánem budou rodiče průběžně seznamováni na nástěnce v šatně dětí. Budeme se snažit aktivně zapojit také rodiče (mohou přinést obrázky, rekvizity apod. k danému tématu).

Činnosti dětí budou průběžně dokumentovány aktuálními fotografiemi na webových stránkách školy.

 

 

Kalendář akcí

10.11.

Sraz pro čarodějnice a jiná strašidla

místo upřesníme

19.11.

Návštěvní den pro tatínky ve II. třídě

Třída Pastelka

od 15:45

21.11.

Návštěvní den pro tatínky v I. třídě

Třída Sluníčko

od 15:45