Přepnout web

I. oddělení

„SLUNÍČKO“

Učitelky:          Bc. Soňa Kozelská a Ivana Kelešovská

Chůva:             Tereza Volná

V oddělení je zapsáno 19 dětí ve věku 2-4 roky. Z toho k 1. 9. 2017 je 10 dětí mladších tří let.

Chůva je přítomna v MŠ v úterý a ve středu v době od 7:30 hod. do 15:00 hod.

V pátek je v MŠ od 7:30 hod. do 12:00 hod.TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  V ODDĚLENÍ  SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ ROK  2017-2018

HRAJEME  SI  S  BERUŠKOU  SLUNÉČKOVOU

Popis programu:

Třídní vzdělávací program je vypracován pro skupinu mladších dětí ve věku 2-4 let.

V tomto školním roce bude děti provázet motivační hra s Beruškou Slunéčkovou. Hra bude tematicky zaměřena na pozorování změn v přírodě v průběhu celého roku. Beruška je plyšový maňásek, který si bude s dětmi povídat, ptát se jich, přinášet jim překvapení nebo různé úkoly. Děti si budou Berušce zpívat, tančit, říkat básničky a plnit s ní úkoly. Prostřednictvím Berušky se budeme snažit zapojovat i nejmladší děti do všech činností.

Program je rozdělen do čtyř hlavních bloků.
1.Beruška Slunéčková pozoruje podzim
2.Beruška Slunéčková se chystá na zimu
3.Beruška Slunéčková se raduje, že přijde jaro
4.Beruška Slunéčková se těší na léto

Tyto čtyři integrované bloky zahrnují deset tematických celků.
1.Beruška Slunéčková se dívá kolem sebe
2.Beruška Slunéčková hledá plody podzimní přírody
3.Beruška Slunéčková si hraje s podzimním listím
4.Beruška Slunéčková se těší na Vánoce
5.Beruška Slunéčková v zimě
6.Beruška Slunéčková a mrazík
7.Beruška Slunéčková vítá jaro
8.Beruška Slunéčková vnímá barvy jara
9.Beruška Slunéčková pozoruje kvetoucí stromy a keře
10.Beruška Slunéčková se těší na výlety a na prázdniny

Tyto části budou dále rozpracovány do týdenních témat. Témata týdenních integrovaných bloků budou vycházet ze ŠVP a zaměřovat se na zvyky, tradice a slavnosti v daném ročním období. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. Děti budou seznamovány s důležitými budovami obce, budou poznávat a pojmenovávat věci kolem sebe. V průběhu týdne děti budou získávat důležité poznatky, dovednosti a návyky stanovené v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle.

Při výběru témat a cílů si klademe otázku:
1.Co se teď právě dítě učí
2.S jakou hodnotou se setkává
3.Jaký prostor má pro samostatnost.

Plánování bude prováděno měsíčně a následně bude provedena týdenní příprava k danému tématu. S týdenním plánem budou rodiče průběžně seznamováni na nástěnce v šatně dětí. Budeme se snažit aktivně zapojit také rodiče (mohou přinést obrázky, rekvizity apod. k danému tématu).

Činnosti dětí budou průběžně dokumentovány aktuálními fotografiemi na webových stránkách školy.

 

 

Kalendář akcí