Číslo účtu pro platbu stravného a školného:

181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

Platbu školného i stravného je třeba zadat každou zvlášť.

 

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání

 

úplata za předškolní vzdělávání

úplata za předšk. vzděl. 2

­­