Číslo účtu pro platbu stravného a školného:

181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

Platbu školného i stravného je třeba zadat každou zvlášť.

Variabilní symbol budete mít uveden na složence, kterou dostanete v MŠ v září.

Variabilní symbol je na každý školní rok jiný.Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání

 

úplata za předškolní vzdělávání

úplata za předšk. vzděl. 2

­­