ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO:

181842898/0300

PLATBY PROVÁDĚJTE DO 20. DNE PŘÍSLUŠNÉHO MĚSÍCE.

PLATBU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO JE TŘEBA ZADAT KAŽDOU ZVLÁŠŤ.

Výše školného je 400,-Kč.

Děti s povinným předškolním vzděláváním a s odkladem školní docházky školné neplatí.

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVŮJ VARIABILNÍ SYMBOL, POD KTERÝM PLATBU PROVEDETE.

ZA KAŽDÉHO SOUROZENCE BUDETE PROVÁDĚT PLATBU ZVLÁŠŤ.

VARIABILNÍ SYMBOL K PLATBÁM PRO NOVÉ DĚTI DOSTANETE V PRŮBĚHU ZÁŘÍ.

 SMĚRNICE:

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

 

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předšk. vzděl. 2

Účet KORÁLKU

­­

Korálek Spolek při ZŠ a MŠ Kyjovice byl založen v roce 2006 jako občanské sdružení.
Organizačně zajišťuje akce v průběhu celého školního roku a podílí se na vytváření
volnočasových aktivit pro děti a mládež v obci Kyjovice.
V minulém školním roce jsme financovali např. Mikulášskou nadílku, vánoční dárky v MŠ,
odměny a pozornosti pro děti při soutěžích a Dni dětí, upomínky pro předškoláky,
absolventské mikiny, dopravu na školní výlet ZŠ a vstupné do skanzenu.
Důležitým zdrojem příjmu našeho spolku je členský příspěvek, který byl pro letošní
školní rok stanoven na 500 Kč na dítě.
Členem spolku by se měl stát rodič každého dítěte, které navštěvuje naši školu nebo školku. Máte-li v ZŠ a MŠ Kyjovice 2 děti, je třeba, aby se přihlásili oba rodiče. Pokud je v rodině více dětí, platí se příspěvky vždy maximálně za 2 děti, které aktuálně navštěvují ZŠ a MŠ Kyjovice.
Příspěvky za ZŠ i MŠ vybíráme do konce listopadu 2022.
ČÍSLO ÚČTU: 2401217146/2010
ČÁSTKA: 500 Kč
Je možné zaplatit za sourozence jedním příkazem.
Budete-li chtít Korálek podpořit vyšší částkou, můžete tak učinit na stejný účet.
Na požádání Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru pro odpočet od daňového základu.
Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci!

Za Korálek
Miroslava Milotová – předsedkyně (mirkamilotova@gmail.com) 605 551 699
Jana Škrobánková – účetní (jana.skrobankova@gmail.com)

 

KORÁLEK-_ČLENSKÉ-PŘÍSPĚVKY-2022 Zveřejněno: 20.9.2022