Číslo účtu pro platbu stravného:
181842898/0300

Platby provádějte do 20. dne příslušného měsíce.

stravné-ZŠ - květen 2024 Zveřejněno: 9.5.2024

stravné-MŠ - květen 2024 Zveřejněno: 9.5.2024

stravné- ZŠ-duben 2024 Zveřejněno: 11.4.2024

stravné-MŠ-duben 2024 Zveřejněno: 11.4.2024

stravné- MŠ- březen 2024 Zveřejněno: 12.3.2024

stravné- ZŠ- březen 2024 Zveřejněno: 12.3.2024

Přihláška ke stravování Zveřejněno: 31.8.2020