LOGOPEDIE V MŠ ve školním roce 2023-2024

Individuální logopedické cvičení provádí logopedická asistentka Bc. Soňa Kozelská v lichém týdnu vždy v Po-PÁ po obědě do 13:00 hod. 

Rodiče dětí s většími komunikačními obtížemi se mohou obrátit na SPC pro děti s vadami řeči v Opavě.

SPC pro žáky s vadami řeči při ZŠ Opava

 Havlíčkova 1

746 01 Opava                                                 

tel: 553 627 004, 731 618 445

Děti musí mít svého odborného logopeda. Logopedická asistentka Bc. Soňa Kozelská v MŠ individuálně procvičuje úkoly zadané logopedem.

Pouze u dětí s menšími komunikačními obtížemi může logopedická asistentka v rámci logopedické prevence připravovat dětem úkoly sama.

V případě potřeby se můžete s dotazy obracet na paní Soňu Kozelskou.