LOGOPEDIE V MŠ ve školním roce 2017-2018

V letošním školním roce potřebuje individuální logopedickou péči 10 dětí z oddělení Pastelka, z toho je 6 předškoláků.

Individuální logopedické cvičení provádí logopedická asistentka Bc. Soňa Kozelská

PO – PÁ           9:00 – 10:00 v lichém týdnu pro všechny děti

ČT, PÁ             12:00- 13:00 v sudém týdnu jen pro předškoláky

V případě potřeby doporučujeme si domluvit s logopedickou asistentkou individuální konzultaci.

Drobné logopedické rady a pokroky dětí s logopedickými obtížemi jsou možné řešit kdykoliv ve třídě, pokud to nenaruší soukromí dětí a rodičů.

Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s tím, že každé dítě, které vyžaduje individuální logopedickou péči, má mít svého odborného logopeda. Rodiče se můžou obrátit na SPC pro děti s vadami řeči v Opavě, mohou využít i pomoci logopedické asistentky přímo v MŠ.