Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se rozhodli připojit se k plánované jednodenní stávce, která je ohlášena na pondělí 27. 11. 2023. Provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny bude v tento den uzavřen.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni o tom, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

 

Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace jen velmi obtížně zajistit provoz školy.

Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, školních psychologů a logopedů, atd.).

Snižování maximálního počtu hodin, které může škola odučit. V případě naší jsou to především hodiny, které využíváme na výuku cizích jazyků.

Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Snížení prostředků (tzv. ONIV) na nákup pomůcek, učebnic nebo vzdělávání pedagogů.

 

Věříme, že nás v naší snaze zajistit dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání podpoříte a omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kyjovice