I v druhém pololetí mohou děti docházet na odpolední kroužek angličtiny. Přihlášky dostanou od své třídní učitelky.