Žáci 4. a 5. ročníku navštívili planetárium, ve kterém shlédli film „Napříč sluneční soustavou“.