V literární výchově jsme si hráli s rýmy. Stali se z nás básníci a básnířky.