Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství Vás budeme na našich webových stránkách informovat o podmínkách, za kterých bude znovu obnovena prezenční výuka.

Podle předběžných informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně nejdříve od 25. května 2020. Účast žáků však nebude povinná, souběžně bude nadále pokračovat také distanční výuka.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude omezen na 15, s podmínkou jednoho dítěte v lavici.

Ministerstvem školství bylo doporučeno, aby výuka probíhala za těchto podmínek:

  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit.
  • Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výchova nebude probíhat.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušek, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle aktuální situace. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, a také při pohybu mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné.

Podle informací uvedených v dopisu ministra školství ze dne 27. 4. připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví „Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek“, za kterých bude možná účast studentů, žáků a dětí ve školách při výuce. Tento materiál bude zveřejněn pravděpodobně na přelomu dubna a května.   (uvolneni_schema_skoly_14042020)

Mgr. Blanka Drozdková, ředitelka