Tento týden jsme s dětmi propojili mezipředmětové vztahy, a to konkrétně angličtinu a vlastivědu. Čtvrťáci totiž mají ve druhé lekci povídání o zemích, kde je angličtina také oficiálním jazykem a s páťáky jsme se, pro změnu, v druhé lekci začali učit názvy zemí. Pro lepší zapamatování jsme využili v hodině rap. Nevěříte, že je to možné? Tak se podívejte na video 🙂 Iva Bartoňková